1 Johdanto

1 JOHDANTO

1.1 Toiminta-ajatus

Kuntosuunnistusjaosto järjestää aikuisille kunto/harraste/virkistyssuunnistajille suunnattua toimintaa. Toimintaan osallistuvat sekä seuran jäsenet että suuri määrä seuran ulkopuolisia eri tavoin, erilaisin taustoin ja tavoittein suunnistuksesta kiinnostuneita yksilöitä ja yhteisöjä. Kuntosuunnistustapahtumat edistävät osallistujien fyysistä ja henkistä terveyttä, kuntoa ja työkykyä.

Vuosittain järjestettävään, noin 50 tapahtuman sarjaan maalis-marraskuun aikana osallistuu yli 20 000 suunnistuksen ystävää. Viikottaisten tapahtumien sujuva järjestäminen on mahdollista vain hyvin organisoidusti ja koko seuran työpanosta hyödyntäen. Seuran jäsenten talkootyö toimitsijoina mahdollistaa edullisen harrastamisen jokaiselle suunnistuksesta kiinnostuneelle. Kuntosuunnistuksen tapahtumien ja palveluiden tuotoilla rahoitetaan merkittävä osa seuran nuorisotyöstä ja valmennustoiminnasta.

Seuran arvot: yhdessä tekeminen, luottamus ja avoimuus ovat myös kuntosuunnistusjaoston toiminnan perusta.

Liikkuja keskiössä

Kuntosuunnustustapahtuumiin osallistuu monipuolinen joukko liikkujia hyvin erilaisin odotuksin:

 • ensikertalaisia kokeilemassa suunnistusta yksin tai kaveriporukalla
 • suunnistusopetukseen osallistuvia vasta-alkajia
 • perheitä liikkumassa lasten (ja lastenvaunujen) kanssa luonnossa
 • kokeneita kuntosuunnistajia
 • kilpasuunnistajia harjoittelemassa
 • seuran jäseniä kuntosuunnistamassa, harjoittelemassa tai muuten liikkumassa omaksi ilokseen.

Aloitteleville suunnistajille tarjoamme tuttujen lähimaastojen turvalliset tapahtumat sekä suunnistuskoulujen kautta tukea suunnistusharrastuksen käynnistämiseen. Talkootyön ansiosta kuntosuunnistustapahtumat ovat hyvin edullinen liikuntamuoto. Teemme tapahtumat ja palvelut helposti löydettäviksi seuran verkkosivuilla ja some-alustoilla jaettavalla tiedolla.

Kokeneemmille suunnistajille tarjoamme tapahtumia vaativammissa Nuuksion maastoissa sekä monipuolisia ratavaihtoehtoja ja harjoitusmahdollisuuksia liikkujan kuntoa ja taitoa vastaavasti. Keräämme jatkuvasti palautetta kävijöiltä ja kehitämme palveluja muuttuviin tarpeisiin.

Monipuolinen tarjooma

Huomioimme kuntosuunnistajien erilaiset lähtökohdat, tarpeet, mahdollisuudet ja taitotasot järjestämällä monipuolisia tapahtumia ja palveluita. Esimerkkejä kuntosuunnistustarjonnan monipuolisuudesta:

 • noin 50 tapahtumaa vuoden aikana maalis-marraskuussa
 • lajivalikoima: suunnistus, pistesuunnistus, yösuunnistus, sprintti, rogaining
 • maastot: Keskuspuisto, Nuuksio, rakennettu kaupunki (sprintti)
 • ratavalikoima (pituus ja vaikeus): 1.5 … 12km
 • taitotreeni -erikoiskartat
 • kiintorastit
 • karttojen luettavuus: 1:7500 perinteisen 1:10 000 rinnalla (aloittelijat, ikänäkö)
 • ajankohta: rastit maastossa ja käytössä koko viikon (jälkimyynti)
 • erilaiset maksutavat, monipuolinen hinnoittelu
 • suunnistuskoulut
 • Firmaliiga ja yritystapahtumat
 • kuntosuunnistus kansallisten kilpailujen yhteydessä

Monipuolisella tarjonnalla varmistamme, että lajiin on helppo tutustua ja aloittaa harrastus oma kunto- ja taitotaso huomioiden. Samalla tarjoamme pidemmälle ehtineille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan sekä uusia vaihtoehtoja harrastamiseen. Tapahtumat ja harjoitukset sopivat myös kilpasuunnistajien omatoimiseen harjoitteluun.

Etsimme ja kokeilemme aktiivisesti uusia ideoita ja mahdollisuuksia tapahtumien ja palvelujen kehittämiseksi. Kun tehostamme tapahtumien järjestämisen rutiineja, vapautamme resursseja uusien palvelujen toteutukseen.

Yhteisö tukena

Esittelemme kuntosuunnistustapahtumiin osallistuville seuran toimintaa ja kerromme mahdollisuuksista kehittää omaa harrastusta seuran kuntosuunnistuohjelmassa [työn alla]. Kannustamme osallistujia liittymään seuraan ja ohjaamme uusia jäseniä löytämään omaan tilanteeseen sopivia toimintaryhmiä.

Aktivoimme seuran jäseniä osallistumaan ohjattuun kuntosuunnistustoimintaan ja opastamme löytämään omaan harrastamiseen sopivia ryhmiä. Kutsumme jäseniä mukaan järjestämään toimintaa kullekin soveltuviin toimitsijatehtäviin. Varmistamme, että toimitsijatehtäviin on helppo tulla. Huomioimme uudet ja palkitsemme aktiiviset toimitsijat.

Ympäristöä suojeleva

Suunnistajilla on laji tuoma kunnioitus luontoa kohtaan elämysten lähteenä sekä vaativien maastojen tuomana nöyryytenä. Harrastaminen tapahtuu ympäristön ehdoin. Suunnistustusta aloitteleville liikkuminen luonnossa on yksi tärkeimpiä syitä lajiin tutustumiseen. Jokainen tapahtuma ja harjoitus vie liikkujan metsään ja antaa elämyksen luonnossa liikkumisesta.

Vastuullamme on ennakoida ja minimoida suurten kävijämäärien aiheuttama maastokuormitus. Tunnistamme herkät luontokohteet, tunnemme suunnistajien tavan valita reittinsä ja suunnittelemme radat niin, että liikkuminen luonnossa hajautuu isolle alueelle arat kohteet kiertäen. Kierrätämme tapahtumia eri maastoalueilla ja toimimme jatkuvassa yhteistyössä maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ohjaamme liikkumista suunnistustapahtumiin tehokkaammaksi ja vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. Kannustamme tapahtumiin osallistuvia kimppakyytien ja julkisen liikenteen käyttöön. Vähentämällä tapahtumiin tulevien autojen määrää pysäköintialueen koko ei ole enää ratkaiseva tekijä tapahtumapaikkaa valittaessa, samalla pysäköinninohjaukseen riittää pienempikin toimitsijamäärä.

1.2 Toiminnan esittely

Iltarastit on Suomen suurin kuntosuunnistustapahtuma, noin 29 tapahtumaa viikoittain huhtikuusta lokakuuhun, 15 000 osallistujaa vuosittain. Iltarastikautta jatketaan loka-marraskuussa pienemuotoisemmalla Lähirastit -tapahtumalla (5 kertaa 2019). Firmaliiga on 6 kisan sarja yritys- ja kaverijoukueille touko- ja elokuussa, yli 130 joukkuetta ja 3 000 osallistujaa. Sprintticup on yhteistyössä muiden Uudenmaan suunnistusseurojen kanssa järjestettävä kuntosprinttien sarja, 2019 maaliskuussa 4 HS tapahtumaa, lähes 300 osallistujaa/tapahtuma. Uusin tapahtuma on kauden päättävä Nuuksion Huurteinen, rogaining sekä erikoispitkien matkojen suunnistus. Näiden kuntosuunnistustapahtumien lisäksi olemme mukana järjestämässä mm. HS:n kansallisten kisojen kuntosuunnistuksia.

Tapahtumien lisäksi järjestämme Naisten suunnistuskurssit (4 kurssia, noin 200 osallistujaa vuosittain) ja Jukola-Venlakoulun (1 kurssi, yli 50 osallistujaa). Lisäksi ylläpidämme kiintorasteja Nuuksion maastoissa (Pirttimäki, Solvalla, Luukki ja Salmi) ja järjestämme yrityksille erikseen tilattavia yritystapahtumia.

Tavoitteemme on käynnistää seuran aikuisille kuntosuunnistajille suunnattua ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa kaudella 2020.

1.3 Toiminnan järjestäminen

Kuntosuunnistusjaoston tärkein tehtävä on organisoida kuntosuunnistustapahtumien ja -palvelujen järjestäminen sekä toimitsijoiden rekrytointi ja perehdytys. Lisäksi jaosto koordinoi yhteistyötä seuran muiden jaostojen ja sidosryhmien kanssa. Jaostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-10 henkilöä, joille on nimetty omat vastuualueet.

Jaoston toiminta tapahtuu tiimeissä. Toiminnan perustana ovat neljä tukititiimiä: jäsen-, viestintä-, maasto- ja teknikkatiimit. Tapahtumat ja palvelut toteutetaan näiden tukitiimien ylläpitämien resurssien avulla. Jaosto tekee vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin sekä seuraa näiden toteutumista kokoontumalla säännöllisesti.

Kaikki toiminta järjestetään seuran jäsenten talkoovoimin. Vapaaehtoinen talkootyö on myös edellytys sille, että tapahtumat sisältyvät seuran jäsenetuihin ja ovat edullisia kaikille kuntosuunnistajille. Toimitsijoiden rekrytointia helpottaa hyvä seurahenki, ymmärrys toiminnasta ja tuloksista sekä helppous ja sujuvuus ilmoittautuessa toimitsijaksi ja perehdytyksessä tehtäviin.

Suunnistustapahtumien järjestämisen perusedellytyksiä ovat sopivat maastot, maanomistajien käyttöluvat sekä kartat. Nämä ovat seuran arvokkainta pääomaa ja jaosto koordinoi käyttöä yhdessä muiden jaostojen kanssa.